Turku Science Park Oy vauhdittaa
Turun seudun innovatiivista kasvua

 

 

 

 

 

 

 

 

Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista, työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole muutakaan hyvinvointia.

1.7.2016 lähtien Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnot ja henkilöstö siirtyivät Turku Science Park Oy:öön. Yhdistymisen myötä Turku Science Park Oy tuottaa jatkossa kaikki Turun seudun 11 kunnalle suunnatut elinkeino- ja yrityspalvelut.

Palvelumme kattaa yritystoiminnan koko elinkaaren alkaen yritysidean testaamisesta ja yrityksen perustamisesta jatkuen aina kansainvälistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen.

Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turun kaupungin omistamana elinkeinopoliittisena yhtiönä Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Palvelemme kaikkia toimialoja, mutta painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku® - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict), kemia- ja cleantech, tulevaisuuden teknologiat (valmistava teollisuus, meriteollisuus) sekä elämysteollisuus (pelit, elokuvat).

Turku Science Park Oy on riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys, joka on edistänyt korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritysten liiketoimintaa yli neljännesvuosisadan ajan. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia.