15.8. 2011 Kuukauden kasvo

Ilkka Kouvonen tuo bisnesnäkemystä Turun yliopistoon

Kouvonen_Ilkka_450px_matala (kouvonenilkka_450px_matala_wjqn.jpg)

Ilkka Kouvonen on tuttu kasvo Turku Science Parkissa. Hän toimi Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2006 vuoteen 2010 ja on sen jälkeen tehnyt mm. selvitystyötä Turun ammattikorkeakoululle paikallisen diagnostiikkateollisuuden tilasta ja kehityssuunnista.

Turussa syntynyt ja täällä biokemistiksi opiskellut Kouvonen lähti valmistumisensa jälkeen pääkaupunkiseudulle aloittaessaan tutkijana lääketieteellisessä tutkimuslaitos Minervassa. Tuona aikana, vuonna 1981, hän väitteli myös filosofian tohtoriksi.

- Olin jo Turussa ollessani mennyt naimisiin ja perheeseemme oli syntynyt kaksi poikaa. Vähitellen alkoi tuntua, että tutkijan tuloilla ei perhettä kuitenkaan elätetä, ja päädyin töihin Suomen Sokerille. Se avasi tien biotekniikka-alan bisnekseen, jossa monoklonaalisten vasta-aineiden kehittäminen ja kaupallistaminen olivat vahvassa nosteessa. Ehdotin Minerva-säätiölle ja Suomen Sokerille yhteisen yhtiön perustamista, mutta lopulta Suomen Sokeri päätti jättäytyä hankkeesta pois, Kouvonen kertoo.

Erilaisia näkökulmia bioalaan

Vuonna 1985 Minerva säätiö perusti yksin Medix Biochemica Oy:n, jonka toimitusjohtajana Kouvonen aloitti. Yhtiön päämarkkinat löytyivät eri puolilta Eurooppaa, Japanista ja Yhdysvalloista. Yhtiö kasvoi Kouvosen johdolla merkittäväksi alan toimijaksi.

- Työhöni sisältyi paljon matkustamista. Se oli mielenkiintoinen ja työläs vaihe elämässäni ja opetti tuntemaan maailman diagnostiikkateollisuuden toimijat.

Medix Biochemicassa Kouvosen toimitusjohtajaura jatkui 14 vuotta. Hänen omien sanojensa mukaan vähän liian pitkään, 10 vuotta on se aika, jossa toimitusjohtaja on yritykselle antanut sen minkä pystyy. Uuden näkökulman bioalaan hänelle tarjosi vuosituhannen vaihteessa siirtyminen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraan toimialajohtajaksi. Siellä hänen vastuullaan olivat life science -alan rahoitukseen ja pääomasijoituksiin liittyneet kysymykset. Sitran yliasiamiehenä Aatto Prihtiä seurannut Esko Aho toi mukanaan kuitenkin uuden strategian, jossa rahasto luopui sijoituksistaan life science -toimialalla. Bioalan kokeneelle ammattilaiselle avautui kuitenkin uusi maisema, kun hän siirtyi vuonna 2006 Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajaksi. Samalla hän palasi opiskelu- ja synnyinkaupunkiinsa Turkuun.

- Elinkeinopoliittisen yhtiön johdossa opin paljon kunnallisesta päätöksenteosta. Haastavinta oli sovittaa yhteen paikallisen elinkeinoelämän kehitystyö globalisaation puitteissa. Teollisuuden on lähtökohtaisesti aina ajateltava globaalisti.

Kouvosen aikana Turku Science Park Oy rakensi suhteita sekä itään että länteen. Yhteistyö Tukholman Karolinska Instutin kanssa synnytti Biocelex Oy:n, joka hänen mukaansa syntyi helposti Turun korostettua jo pitkään yhteistyötä Tukholman kanssa.

- Se koettiin kaupungin johdon piirissä selvästi positiiviseksi asiaksi, joka myös monissa juhlapuheissa muistettiin mainita. Valitettavasti vain alkuperäisenä ajatuksena olleesta uudesta, kahdeksan miljoonan euron pääomalla toimivasta ja Biocelexin hallinnoimasta rahastosta jouduttiin luopumaan, ja yhtiön sijoitukset kohdistuivat jo olemassa olleisiin Karolinskan omiin rahastoihin.

Muita yhteistyösuuntia olivat Turun ystävyyskaupunki Pietari ja Saksan Heidelberg. Pietarissa Turku Science Park Oy konsultoi tiedepuisto-osaajana ja Technologiepark Heidelberg GmbH:n kanssa aloitettiin yhteistyötä biokuvantamiseen liittyvässä hankkeessa.

Yliopistolaki vauhdittaa liiketoiminnan kehittämistä

Viime keväänä Kouvonen aloitti Turun yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkönä. TScP:n toimitusjohtajana muodostuneet suhteet alueemme korkeakoulumaailmaan ovat nyt hyvä apu.

- Uuden yliopistolain myötä kaikissa yliopistoissa mietitään liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Itse vastaan Turun yliopistossa sekä jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämisestä että uusien innovaatioiden kaupallistamisesta. Helposti unohtuu, että jo entuudestaan yliopistolla on Turussakin useita erillislaitoksia ja maksupalveluyksiköitä, kuten vaikka PharmaCityssä toimiva CRST eli kliinisiä tutkimuksia lääkkeille, elintarvikkeille ja lääkinnällisille laitteille tarjoava palveluyksikkö.

Liiketoiminnan kehittämispäällikkönä hän käy alkajaisiksi läpi kaikkien yksiköiden liiketoiminnalliset periaatteet. Tärkeää on toiminnan läpinäkyvyys, jotta esimerkiksi opetusministeriö ei ole rahoittamassa kilpailua vääristäviä, yritysmaailmalle suunnattuja toimintoja.

- Uskon, että nykyisin lähinnä luonnontieteisiin ja lääketieteisiin keskittyneiden palveluiden ohella kasvatustieteissä ja terveystieteissä on paljon potentiaalia uusiksi tulorahoituksella toimiviksi yksiköiksi. Uusia hankkeita on suunnitteilla, esimerkiksi mielenterveyshoitajien jatkokoulutuksesta virtuaalimenetelmällä. Toiveissa on, että kiinnostuneita asiakkaita voisi löytyä sairaanhoitopiirien ohella myös ulkomaisista organisaatioista.

- Yliopistoissa on kilpailukykyistä osaamista, jonka kaupallisesti kannattavien volyymien selvittäminen on tärkeää. Yliopistolain uudistamisen myötä voimme toimia maksupalveluyksikköjen ohella myös erillisten yhtiöiden kautta, jolloin yliopisto voi olla osaomistajana parhaaksi katsomallaan omistusosuudella.

Ilkka Kouvosen kesä on kulunut pitkälti ulkotöiden parissa. Kaarinassa, 7 000 neliön suuruisella tontilla sijaitsevan vanhan kotitalon remontissa on meneillään pihatöiden vaihe. Toinen suuri kiinnostuksen aihe Kouvoselle on Japanin kulttuurihistoria. Työn ohessa kertyneistä, usein kahden viikon pituisista työmatkoista Japaniin on kertynyt yhteensä jopa vuoden verran oleskelua nousevan auringon maassa. Japanilaisiin luodut ystävyyssuhteet ovat vuosien mittaan suureksi osaksi säilyneet ja tarjonneet mahdollisuuden tutustua maahan ja sen kulttuuriin pintaa syvemmältä.

 

Ilkka Kouvonen

- Syntynyt Turussa 1949
- Biokemisti, filosofian tohtori Helsingin yliopistosta 1981
- Pitkä ura bio- ja life science -alojen tutkimuksessa, liiketoiminnassa ja rahoituksessa. Huhtikuusta 2011 alkaen Turun yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkö.
- Asuu Kaarinassa. Kaksi aikuista poikaa, kolme lastenlasta. Puoliso Tuula Kouvonen työskentelee Aalto-yliopistossa.
- Harrastuksia vanhan kotitalon kunnostaminen, Japanin kulttuurihistoria, öljyvärimaalaus

Kouvonen_Ilkka_450px_iso (kouvonenilkka_450px_iso_u4zc.jpg)