21.9. 2017 Muut uutiset

Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi

Turku isännöi vuoden 2017 suurinta Kiinan ja Euroopan välistä vesialan tapahtumaa 21.-22.9. Paikalla on lähes 400 vierasta yli 20 eri maasta, joukossa lähes sata kiinalaista vesialan yritysten edustajaa.


Kiina, Euroopan komissio ja useat Euroopan unionin valtiot allekirjoittivat tänään Turussa Deklaraation EU:n ja Kiinan vesiyhteistyön syventämiseksi

Vuoden 2017 suurin Kiinan ja Euroopan välinen vesialan tapahtuma, CEWP:n (China-Europe Water Platform) korkean tason vuosikokous, on koonnut Turkuun lähes 400 vierasta yli 20 eri maasta. CEWP on Euroopan unionin ja Kiinan välinen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkosto.

Vesikysymysten ratkaiseminen on keskeisellä sijalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin pyritään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on yhteensä 17 ja yksi niistä on varmistaa puhdas vesi ja sanitaatio kaikille. Vesiturvallisuus on olennaista myös muiden tavoitteiden toteuttamisessa.

– Suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää Kiinassa niin vesiensuojelussa kuin pato- ja tulvariskien hallinnassakin. Suomalaiset yritykset ovat myyneet laitteita esimerkiksi jätevesilietteen käsittelyyn ja patojen turvallisuuden tarkkailuun. Yhteistyötä tehdään myös Kiinan kolmanneksi suurimman järven eli Taihujärven tilan parantamiseksi. Työ alkoi tutkimuksella vuonna 2012 ja jatkuu nyt käytännön toimin osana maa- ja metsätalousministeriön ja Kiinan vesivaraministeriön yhteisymmärryspöytäkirjan toimeenpanoa. Järvi toimii usean suurkaupungin, kuten Shanghain, juomaveden lähteenä. Suomalainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalli vesistökunnostuksissa ja onnistuneet käytännön kokemukset kuten Lahden Vesijärven ja Säkylän Pyhäjärven kunnostus toimivat kannustavina esimerkkeinä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Tapahtumassa rakennetaan myös yritysyhteistyötä

Vedellä on keskeinen asema myös kiertotaloudessa. Muun muassa tähän liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista keskusteltiin kokouksen ensimmäisen päivän bisnesosuudessa.

Mukana tapahtumassa on yli 40 kiinalaista vesiteollisuuden yritystä, painopistealoinaan vesialan rakentaminen (mm. patotekniikka), vedensäästöön ja mittaamiseen liittyvät teknologiat sekä muut älykkäät vesiratkaisut, mukaan lukien kiertotalous. Suomalaisia yrityksiä on tapahtumassa mukana yli 70. 

Turku Science Park Oy:n järjestämässä partnerointitapahtumassa yli 130 kiinalaista ja eurooppalaista yritystä etsii uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kahdenvälisten tapaamisten ohessa järjestettiin pitchaus-tilaisuus. Tapaamiset fasilitoitiin ennakkoon, jolloin yrityksillä oli halutessaan mahdollisuus kontaktoida kiinalaisyrityksiä jo ennen tapahtumaa, kertoo Olli Hakala Turku Science Park Oy:stä.  Yritysten matchmaking- ja B2B-tapaamiset jatkuvat vielä huomenna.