17.8. 2017 BioTurku®

BioCity-symposiumissa esillä jälleen laaja kattaus kansainvälistä huippututkimusta

Vuodesta 1991 lähtien järjestetty BioCity-symposium on biotieteiden ja molekyylilääketieteen merkittävin säännöllinen kokous Turussa. Teemana on tänä vuonna solujen laadunvalvonta sekä sairaudet, joissa solun laadunvalvontamekanismit eivät toimi normaalisti.

Norma Jäppinen (vas.) ja Pia Rantakari vastaanottivat Elias Tillandz -palkinnon. Palkinnon jakoi dekaani Tapio Salmi Åbo Akademista.

Turun BioCity-symposiumin teemana on tänä vuonna solujen laadunvalvonta sekä sairaudet, joissa solun laadunvalvonta mekanismit eivät toimi normaalisti. Aihe on erityisen ajankohtainen ja aktiivisen kansainvälisen tutkimuksen kohde. 17. – 18. 8. järjestettävän symposiumin ohjelma sisältää 11 kansainvälisen tutkijan esitystä, joiden aiheena on proteiinien, geenien ilmenemisen, DNA:n ja solusyklin laadunvalvonta. Luennot esittelevät perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta, joissa laadunvalvonnan häiriöitä selvitetään sairauksissa kuten syövässä ja virusinfektioissa.

BioCity-symposium on Turun biotieteilijöiden tärkein vuosittainen kokoontuminen. Sen järjestää BioCity Turku -organisaatio. BioCity Turku koordinoi biotieteiden ja molekyylibiotieteiden tutkimusta. BioCity Turku -organisaatiossa on yli sata tutkimusryhmää, joissa työskentelee yli tuhat tutkijaa ja opiskelijaa Turun yliopistosta ja Åbo Akademista. Lisäksi Turussa on lähes sata bioteknologian alan yritystä.

BioCity-symposium kerää vuosittain noin 300 osallistujaa. Symposiumiin osallistuvat edustavat useaa eri tutkimussuuntaa molekyyli-, solu- ja rakennebiologian, biolääketieteen ja kliinisen tutkimuksen alalta niin yliopistoista kuin yrityksistä. Huomattavan suuri osuus osallistujista on tutkijakoulutettavia ja post doc -tutkijoita.

Elias Tillandz -palkinto BioCity Turun viime vuoden parhaalle tutkimusartikkelille

BioCity-symposiumin yhteydessä jaettiin Elias Tillandz -palkinto tänä vuonna parhaalle BioCity Turun tutkijoiden vuonna 2016 julkaisemalle tutkimusartikkelille. Palkinto jaettiin 13. kerran.

Palkinto myönnettiin tänä vuonna julkaisulle:

Pia Rantakari, Norma Jäppinen, Emmi Lokka, Elias Mokkala, Heidi Gerke, Emilia Peuhu, Johanna Ivaska, Kati Elima, Kaisa Auvinen ja Marko Salmi: ”Fetal liver endothelium regulates the seeding of tissue-resident macrophages”. Artikkeli on julkaistu Julkaistu Nature-lehdessä.

Vuosittain BioCity Turun tutkijoiden julkaisemalle tutkimusartikkelille jaettava julkaisupalkinto on nimetty Turun Akatemian professori Elias Tillandzin mukaan (1640‒1693), joka toi kokemusperäisen tieteen Turkuun ja julkaisi Turussa ensimmäisen varsinaisen tieteellisen tutkimuksen. Palkintoon sisältyy stipendi. Palkintoa on tukenut Stiftelsen för Åbo Akademi.