1.6. 2017 BioTurku®

Lääkejätti MSD liittyy Terveyskampus Turku -verkostoon

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluvan MSD:n kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja hoitomuotoja erityisesti potilaan hoitoketjun optimoimiseksi ja sitä kautta osallistua myös uudistuvan soten rakentamiseen. Sopimus kattaa koko terveydenhoidon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä akateemiseen huippututkimukseen ja koulutukseen.

Turun alueella terveysalan huippututkimus synnyttää korkean tason asiantuntijuutta, ja strateginen sopimus lääkealan kansainvälisen toimijan kanssa hyödyttää alueen toimijoita sekä taloutta ja asukkaita.

MSD:n kanssa solmittu yhteistyö kehittää Terveyskampus Turku -toimijoiden olemassa olevia yhteistyökanavia tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla. Nyt solmittu sopimus nopeuttaa yhteistyön etenemistä muun muassa prekliinisen ja kliinisen vaiheen tutkimusprojekteissa sekä tieteellisen ja teknologisen tiedon jakamisessa. Tarkoitus on käynnistää yhteisprojekteja, jotka tähtäävät muun muassa uusien lääkkeiden, diagnostisten työkalujen, ohjelmistojen, laitteistojen sekä muiden lääketieteellisten ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen sekä hoitojen vaikuttavuuden arvioimiseen.

Vahvistaa Turun life science -osaamiskeskittymää

­‒ Sopimus avaa uusia ulottuvuuksia sekä kaupunkikehittämisen että kaupungin tuottamien palvelujen näkökulmasta.  Yhteistyön aloittamisen myötä Turun asema life science -alan kiinnostavana kansainvälisenä osaamiskeskittymänä vahvistuu merkittävästi ja samalla voidaan kehittää potilaiden hoitoa, sanoo Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman.

Yhteistyössä osapuolet asettavat potilaan keskiöön ja kehittävät potilaan hoitoketjua kokonaisuutena. Laaja-alainen yhteistyö tarjoaa tulevaisuuden terveydenhoidolle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten työkalujen ja terveysrekisterien datan avulla.

‒ MSD näkee raamisopimuksen Turun terveyskampuksen toimijoiden kanssa avaavan mahdollisuuden syventää osapuolten välistä yhteistyötä merkittävästi. Mukana ovat kaikki keskeiset terveydenhuollon alueelliset toimijat, mikä tarjoaa poikkeuksellisen hyvän lähtökohdan parantaa potilaiden terveyttä yhteisillä ponnisteluilla tutkimuksesta aina potilaiden hoitopolkujen kehittämiseen saakka, toteaa MSD:n toimitusjohtaja Michael Casia.

Uusia mahdollisuuksia kansanterveydelle

Yhteistyö kaupungin perusterveydenhuollon kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti kansanterveyden kannalta merkittävien sairauksien hallintaan, kuten esimerkiksi varhaiseen diagnostiikkaan ja sairauden puhkeamisen ennaltaehkäisyyn, diagnosoidun sairauden seurantaan ja hoitoon sekä tarvittaessa yksilölliseen lääkehoitoon.

‒ Olemme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä valmistautuneet tulevaan yhteistyöhön MSD:n kanssa kehittäen tutkijoiden käyttöön entistä parempia tutkimuksen apuvälineitä, kuten kliinisen tietopalveluyksikön palveluita ja tehohoitoa edellyttäville lääketutkimuksille oman tutkimusvuodeosaston. Yhdessä biopankkiosaamisemme kanssa tämä sopimus tutkimusyhteistyöstä tulee entistä tehokkaammin kehittämään vaikuttavaa ja potilaiden tarpeisiin vastaavaa hoitoa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Eri toimijoiden terveysdataa yhdistelemällä voidaan esimerkiksi muodostaa käsitys siitä, mitkä merkit ennustavat sairauden puhkeamista sekä kehittää yksilöllistä lääkehoitoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on tyypin 2 diabetes, jota useat eivät edes tiedä sairastavansa, vaikka sairaus tekee jo haittaa elimistölle. 

Luvassa uusia yhteistyöprojekteja

Hoitopolun optimoiminen luo uusia toimintamalleja, jotka hyödyttävät uudistuvaa sote-järjestelmää esimerkiksi terveysrekisterien yhteiskäytön sekä resurssien ja vastuiden jakamisen suhteen.

‒ Toivomme, että pystymme luomaan ja toteuttamaan mielenkiintoisia yhteisprojekteja, jotka tähtäävät muun muassa uusien lääkkeiden, diagnostisten työkalujen kehittämiseen ja esimerkiksi lääkehoitoihin liittyvien uusien sovellusten testaamiseen. Yhteistyö luo kiinnostavia mahdollisuuksia tutkijaryhmillemme, Åbo Akademin vararehtori Niklas Sandler sanoo.

‒ Turun yliopiston strategiassa korostetaan yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. MSD puolestaan on kiinnostunut turkulaisesta terveysalan korkeatasoisesta osaamisesta. Raamisopimus antaa hyvät mahdollisuudet hakea laajasti erilaisia yhteistyöalueita. Yhteistyön tavoitteena on luoda lisäarvoa niin hoitoprosesseihin kuin tieteelliseen tutkimukseen. Globaalilla lääkkeiden kehittäjällä on ainutlaatuista tietoa ja osaamista, jolla voidaan edistää suomalaisten potilaiden hoitoa, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

MSD on toiminut lääketieteellisten innovaatioiden ja tutkimuksen etulinjassa jo yli vuosisadan ajan kehittäen ja tuoden markkinoille lääkkeitä ja rokotteita maailman haastavimpiin sairauksiin. MSD on Merck & Co., Inc:in kauppanimi ja sillä on pääkonttori Kenilworthissä, New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa. Reseptilääkkeemme, rokotteemme ja biologiset hoitomuotomme ovat saatavilla yli 140 maassa.  Olemme sitoutuneet edistämään terveydenhuollon saatavuutta moninaisten ohjelmiemme ja kumppanuuksiemme kautta. Tänä päivänä MSD jatkaa toimintaansa tutkimuksen etulinjassa kehittääkseen maailmanlaajuisesti ihmisiä ja yhteisöjä uhkaavien sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä, mukaan lukien syöpäsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, Alzheimerin tauti sekä infektiotaudit kuten HIV ja Ebola.