5.4. 2017 Muut uutiset

Vesialan kansainvälisiä osaajia syksyllä Turkuun

Kiinan ja Euroopan vesiosaajat kokoontuvat syksyllä Turkuun. Tapahtuma on oivallinen areena kansainvälisen yritys- ja koulutusyhteistyön virittelemiseen.

Suomi–Kiina-vesiyhteistyötä on käynnissä parhaillaankin. Kiinan kolmanneksi suurimman, Taihu-nimisen järven sinilevä- ja rehevyysongelmien ratkomisessa auttavat SYKE ja Pyhäjärvi-instituutti

Turussa järjestetään syyskuussa Kiinan ja Euroopan ympäristöalan poliitikkoja sekä vesialan osaajia yhteen tuovan China-Europe Water Platformin (CEWP) vuotuinen konferenssi.

Kiinan ja EU:n välistä vesiyhteistyötä on tehty CEWP:ssä vuodesta 2012. Foorumissa käydään korkean tason poliittisia keskusteluja sekä edistetään alan kansainvälistä tutkimus- ja yritysyhteistyötä. Turussa järjestettävä kaksipäiväinen konferenssi on CEWP:n vuoden päätapahtuma.

Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että Kiinassa painitaan samojen vesiturvallisuuteen liittyvien ongelmien kanssa kuin Euroopassa: vettä on joko liikaa tai liian vähän, ja vesi on saastunutta.

Vaikka Kiina on viime vuosina satsannut ympäristönsuojeluun, ongelmat ovat Rekolaisen mukaan edelleen valtavia. Muun muassa siksi Kiina kurkottaa eurooppalaisten vesiammattilaisten suuntaan, vaikka maassa on toki omaakin vesiosaamista.

 - On ilahduttavaa EU:n ja Suomen kannalta, että Kiina on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä ja haluaa viedä sitä eteenpäin.

Paras tapa kansainvälistyä

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen johtava vesiasiantuntija Olli-Matti Verta on järjestänyt Turun CEWP-konferenssia viime syksystä saakka. Paikalle houkutellaan korkean tason poliitikkoja sekä vesialan yritysedustajia ja tutkijoita Kiinasta, EU:sta ja Suomesta. Tapahtumaan odotetaan satoja osallistujia

Vesiasiantuntija Olli-Matti Verta toivoo, että konferenssi toisi hyödyllisiä kansainvälisiä kontakteja suomalaisille yrittäjille ja tutkijoille.

- Suomen vesialan yhteisö ei ole ennen järjestänyt vastaavaa tapahtumaa, Verta sanoo.

Ministeriön ja Ely-keskuksen lisäksi tapahtumaa järjestävät muun muassa lounaisrannikon vesiosaajista koostuva Loura-vesiverkosto sekä suomalaisen vesialan kansainvälistymistä edistävä Finnish Water Forum. Poliitikoille, yrityksille ja tutkijoille on omat tapahtumansa.

Yritystapahtumassa suomalaiset vesialan yritykset voivat luoda kontakteja kiinalaisiin ja eurooppalaisiin kollegoihinsa ja sijoittajiin. Rekolaisen ja Verran mukaan paras tapa päästä valtaville Kiinan markkinoille on tehdä yhteistyötä kiinalaisen yrityksen tai vaikka eurooppalaiset yritysryppään kanssa.

- Suomalainen pieni tai keskisuuri yritys on todella pieni lähtemään Kiinaan yksin, Rekolainen sanoo.

Verran mukaan kiinalaisyritykset tuntuvat olevan kiinnostuneita esimerkiksi suomalaisista vesialan ICT-sovelluksista ja ohjelmisto-osaamisesta sekä veden kiertotalouden ratkaisuista ja liiketoimintamalleista.

Tutkimus- ja innovaatiotapahtumassa on Verran mukaan tarkoitus luoda uusia tutkimuskumppanuuksia ja vahvistaa jo tehtävää yhteistyötä. Kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä voi olla apua esimerkiksi EU:n Horisontti 2020 -rahoitushauissa. Horisontti 2020 on EU:n suurin rahoitusohjelma.

Verrasta konferenssi on kokonaisuudessaan oiva tilaisuus tuoda esiin Suomen ja lounaisrannikon vesiosaamista. Tapahtuman aikana järjestetään myös vierailuja lounaisrannikon vesialan yrityksiin.

- Siinä on mahdollisuus näyttää käytännössä, mitä meillä tehdään ja osataan. Siihen toivon yrittäjiltä vahvaa osallistumista.

Verran ja Rekolaisen mukaan tapahtumaan on tärkeää saada myös mahdollisimman korkean profiilin poliittinen edustus, sillä tapahtumassa linjataan, mitä CEWP-yhteistyö on tulevaisuudessa. Samalla Suomelle toivotaan entistä isompaa roolia foorumissa.

- China-Europe Water Platformissa käytännön työrukkasena toimii sihteeristö, jota EU:n puolelta on hoitanut Tanska. Suomi voisi tulla siihen vahvasti mukaan. Päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty, Rekolainen sanoo.

Verta toivoo, että tapahtuma ei jää vain yhdeksi kohokohdaksi, vaan että se olisi sysäys pysyville, kansainvälisille yhteistyöverkostoille.

CEWP Turussa 21.-22.9.2017. Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilla https://www.2017cewp.org/.

Loura-sivut: http://loura.fi/


Teksti: Heidi Pelander
Kuvat: Heidi Pelander ja Olli Verta