16.2. 2017 Ict

Lääkintälaitteiden kyberturvallisuutta pohdittiin Kokouskeskus Maunossa

Miten varmistetaan, että suomalaisiin sairaaloihin hankitut laitteet vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden kyberturvallisuusvaatimuksia? Miten suomalaisille lääkintälaitevalmistajille saadaan kilpailuetua globaaleilla markkinoilla? Näitä kysymyksiä pohdittiin Lääkintälaitteiden kyberturvallisuus -työpajassa Kokouskeskus Maunossa 15.2.2017.

Lääkintalaitevalmistajan kyberopas ja laatujärjestelmä olivat aiheena VTT:n Heimo Pentikäisen työpajassa.

Monet kyberturvallisuuden suurimmat uhkat sairaalaympäristössä liittyvät lääketieteellisiin laitteisiin, joiden hallinta ei aina kuulu tietohallinnon tehtäviin. Kyberturvallisuuden Innovatiiviset kaupungit (INKA) 2014 - 2017 -ohjelma on toteuttanut yrityksille ja julkissektorin toimijoille suunnattuja Lääkintälaitteiden kyberturvallisuus -työpajoja eri puolilla Suomea.

Turussa 15.2. pidetty työpaja oli järjestyksessä viides ja osanottajamäärältään toistaiseksi suurin. Työpaja kokosi Maunoon yli 70 osallistujaa. Turun työpaja järjestettiin Kyber-INKAa toteuttavan Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n, Turku Science Park Oy:n ja Tulevaisuuden terveys -INKAn yhteistyönä.

Kyber-Inkan keskeisiä tavoitteita on kehittää kyberliiketoimintaa, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia yrityksiä. Aamupäivän seminaariosuudessa kuultiin puheenvuoroja sairaalaympäristön ja lääketieteellisten laitteiden kyberturvallisuudesta niin laitteiden hankkijoiden kuin niiden valmistajienkin näkökulmasta. Iltapäivän työpajoissa haettiin INKAn tavoitteiden pohjalta konkreettisia suuntaviivoja uusille tutkimus- ja kehittämishankkeille. Työpajojen teemoja olivat lääkintälaitteen hankinnan ja käyttöönoton kehittäminen, lääkintälaitevalmistajan kyberopas ja laatujärjestelmä sekä yhteistyöverkostot ja tiedonvaihto kyberuhkiin varautumisessa. Tässä vaiheessa kartoitettiin myös osallistujien kiinnostusta olla mukana kehittämishankkeissa.

Kyberturvallisuuden Innovatiiviset kaupungit (INKA) 2014 - 2017 - ohjelman vetovastuu on Jyväskylän kaupungilla ja sen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Kyberturvallisuus-INKAn tavoitteena on tukea Suomen kasvua ja kehitystä kyberturvallisuuden huippuosaamiskeskittymäksi ja maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi.

Lisätietoa kyberturvallisuudesta www.cyberfinland.fi