13.7. 2016 BioTurku®

Abomics vie geenitestien tulkintapalvelua Itävaltaan

Turkulainen Abomics Oy on valittu itävaltalaisen geenitestejä tuottavan laboratorion Permedion kumppaniksi toteuttamaan lausuntopalveluita farmakogeneettisiin tutkimuksiin.

Palvelu perustuu Turku Science Parkissa toimivan Abomics Oy:n kehittämään farmakogeneettiseen GeneRx-tietokantaan, ja sen avulla tuotetaan laboratorioille ja lääkäreille kattavia lausuntoja lääkevaikutusta mittaavan geenitestipaneelin tuloksista. Geenitestien tulokset raportoidaan myös testattavan potilaan henkilökohtaiseen Geenitaltioon, joka on verkkopalvelu geenitestien tulosten turvalliseen tallentamiseen ja tarkasteluun.

Abomics toteuttaa Permedion palvelun saksan kielellä ja hanke on tärkeä päänavaus saksankielisille terveydenhuollon markkinoille. Abomics voitti tarjouskilpailun korkeatasoisen osaamisen ja edistyksellisten ICT- ja mobiiliratkaisujen ansiosta. Palvelu tulee olemaan Itävallassa tuotantokäytössä syksyllä 2016.

Tehokkaampi ja turvallisempi lääkitys geenitiedon avulla

Farmakogenetiikka on farmakologiaan kuuluva tieteenala, joka tutkii perinnöllisten tekijöiden merkitystä lääkeaineiden aineenvaihdunnassa ja vaikutuksissa ihmiselimistössä. Farmakogenetiikassa tutkitaan vain pientä osaa ihmisen koko genomista, eikä sillä esimerkiksi ole tarkoitus selvittää sairauksien perinnöllisyyttä. Farmakogenetiikka mahdollistaa oikean lääkkeen määräämisen oikealla annostuksella ja oikeaan aikaan, tehden lääkehoidosta yksilöllistetympää ja turvallisempaa.

Farmakogenetiikan käyttö terveydenhuollossa on lisääntymässä nopeasti ja Itävallan 8 miljoonan hengen väestöpohja mahdollistaa merkittävän liiketoiminnan laajenemisen Abomicsille jo tulevan talven aikana. Ensimmäinen merkittävä sopimus terveyspalveluiden viennistä toiseen EU-maahan antaa Turku Science Parkissa sijaitsevalle genomitiedon asiantuntijayritykselle myös hyvät edellytykset jatkaa laajentumista uusiin maihin ja kielialueisiin.

Abomics Oy (www.abomics.fi) on vuonna 2013 perustettu geenitiedon asiantuntijayritys, joka tuottaa geenitestien lausuntopalveluita laboratorioille sekä tietopalveluita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille. Abomics edistää lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon ICT-ratkaisujen avulla. Kaikki Abomicsin tuotteet on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon johtavien asiantuntijoiden kanssa vastaamaan tämän päivän terveydenhuollon tarpeita.