10.3. 2016 BioTurku®

Faron Pharmaceuticals otti 2015 merkittäviä strategisia kehitysaskelia

Turku Science Parkissa toimivan lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticalsin vuotta 2015 voi luonnehtia merkittävien saavutusten vuodeksi. Yhtiö käynnisti akuuttiin keuhkovammaan kehitettävän Traumakine®:n faasi III:n yleiseurooppalaiset potilastutkimukset. Faron listautui lisäksi vuoden lopulla Lontoon pörssiin ja keräsi annillaan yli 14 miljoonan euron rahoituksen.

Faron Pharmaceuticalsille vuosi 2015 oli käänteentekevä. Yhtiö käynnisti akuuttiin keuhkovammaan kehitettävän Traumakinen® faasi III:n yleiseurooppalaiset potilastutkimukset. INTEREST-nimiseen tutkimukseen osallistuu 55 tehohoitoyksikköä seitsemässä Euroopan maassa, ja ensimmäinen potilas rekrytoitiin loppuvuodesta.

Prekliininen, syövän immunoterapian lääkekandidaatti Clevegen® eteni ja sai 1,5 miljoonaa Tekes-rahoitusta. Faron listautui Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle marraskuussa 2015 ja toteutti sen yhteydessä institutionaalisille sijoittajille 14,2 miljoonan euron suunnatun annin. Traumakinen Suur-Kiinan sopimuksen yhteydessä aikaisemmin keväällä 2015 yhtiö toteutti 5,1 miljoonan euron rahoituksen, joista yhteensä kertyi 19,3 miljoonaa euroa pääomasijoituksia.

Listautuminen kasvatti kassavaroja

Faron on kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, jolla ei ole myyntiä ja siksi Yhtiön hallitus on valinnut seurata kassavarojen määrää ja muita kassavaroihin liittyvää informaatiota keskeisimpinä toiminnan ja tuloksen mittareina. Vuoden 2015 aikana Yhtiö vapaa kassavirta oli 10,8 miljoonaa euroa, mikä oli pääosin lähtöisin onnistuneesta listautumisesta. yhtiön japanilaisen lisensointikumppani Maruishi Pharmaceutical Co. Ltd saavutti positiivisia tuloksia Maruishin Japanissa tehdyissä Traumakinen faasi II:n tutkimuksissa. Yhtiön tulot 0,5 miljoonaa euroa koostuvat pääosin Maruishin etappimaksuista. Lisäksi Yhtiö kirjasi 0,7 miljoonaa euroa yhtiölle aikaisemmin myönnetystä EU:n FP7 kehitysrahoituksesta.

Faronin toimitusjohtaja, tohtori Markku Jalkanen kommentoi tuloksia yhtiön tiedotteessa.

- Vuosi 2015 oli Faronille käänteentekevä kolmen strategisen kehitysaskeleen myötä. Ensinnäkin saimme toimintaamme 19,3 miljoonan euroa pääomasijoituksia. Toiseksi veimme kärkikandidaattimme, akuutin keuhkovamma ARDS:n hoitamiseen tähtäävään Traumakinen yleiseurooppalaisiin faasi III:n potilastutkimuksiin. Kolmanneksi jatkoimme prekliinisen, syövän immunoterapiaan kehitettävän Clevegenin kehitystyötä, johon saimme 1,5 miljoonaa euroa Tekes-rahoitusta. Odotamme saavuttavamme merkittävää edistystä näissä hoitamattomiin sairauksiin kehitettävissä innovaatioissa.

Traumakinen faasi III päätökseen tänä vuonna

Faronin päätavoite vuodelle 2016 on Traumakinen faasi III:n INTEREST-potilastutkimusten loppuun saattaminen. Yhtiö uskoo, että siihen liittyvät noin 55 tehohoitoyksikköä ovat käytettävissä tutkimukseen huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Kaikkiaan tutkimukseen otetaan 300 aikuista ARDS-potilasta. Potilaiden rekrytointi on ollut arvioitua nopeampaa, jonka vuoksi Faron uskoo, että INTEREST-tutkimuksen tulokset olisivat saatavilla vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Toiseen lääkekandidaattiinsa, syövän immunoterapiaan kehitettävän Clevegenin osalta Faron odottaa tieteellisten sopimuskumppaniensa tuottavan mielenkiintoista uutta tutkimustietoa Clever-1:n toiminnasta kasvaimen ympäristön muuttamisessa immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi.