16.6. 2015 Ict

Game Turku jatkuu osana valtakunnallista yhteistyötä

Turku Science Park Oy:ssä vuosina 2014–15 toteutettu Pelinrakentaja-hanke päättyi keväällä. Hankkeessa rakennettu turkulaisten pelitoimijoiden Game Turku -yhteisö jatkaa kuitenkin toimintaansa. Kesän alussa varmistui myös uuden, usean eri puolilla Suomea toimivan organisaation yhteisen pelihankkeen rahoitus Varsinais-Suomen osalta.

Patrik Uhinki jatkaa Game Turun projektipäällikkönä myös Turku Science Parkin uudessa pelialan kehittämishankkeessa.

Game Turku -nimestä kasvoi reilut kaksi vuotta jatkuneessa hankkeessa alueensa pelialan brändi. Projektipäällikkö Patrik Uhinki kertoo projektin saavuttaneet sille asetetut tavoitteet.

- Game Turku on nyt kansallisesti tunnettu brändi ja myös Turun pelialan kansainvälinen käyntikortti. Täällä vieraili hankkeen aikana useita suuria pelifirmoja, jotka pitävät Turkua mielenkiintoisena kasvusuuntana. Uskon, että tulevaisuudessa saamme kuulla uutisia alan toimijoista, jotka sijoittavat toimintojaan Turkuun.

Hankkeen aikana peliala kasvoi Turun seudulla nopeasti. Peliyritysten määrä lähes kolminkertaistui ja niissä toimivan henkilöstön määrä kasvoi vieläkin enemmän.

- Hanke opetti toimijoille yhteistyön tärkeydestä sekä paikallisesti että laajemmin. Verkostoituminen ja aktiivinen jalkatyö niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kannattavat, Patrik Uhinki muistuttaa.

Uusi hanke tiivistää maakuntien välistä yhteistyötä

Verkostojen rakentamista jatketaan myös uudessa Game Turku – Game Finland -hankkeessa, johon Turku Science Park Oy on saanut päätöksen Euroopan aluekehitysrahaston avustuksia koordinoivalta ELY-keskukselta.

- Tulevan vuoden aikana tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen pelialan liiketoiminta uudelle tasolle hyödyntämällä valtakunnallista yhteistyömallia. Alan kasvun avaimet ovat maakunnissa, joissa toimii jo liki kaksi kolmasosaa pelialan yrityksistä. Myös alan kasvulle tärkeä koulutus tapahtuu pitkälti pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

- Ammattimaisempi liiketoiminta, uusien työpaikkojen synnyttäminen ja rahoituksen hakemisen kehittäminen ovat uuden hankkeen keskeisiä tavoitteita Varsinais-Suomessa, Uhinki jatkaa.

Uudessa yhteistyössä on mukana toistakymmentä toimijaa Helsingistä Rovaniemelle. Kukin toimija hakee rahoituksen itse, samoin tarpeita kartoitetaan alueellisesti. Toteutuksessa yhteistyötä tehdään esimerkiksi pääoman hankinnan tukemisessa, pelien julkaisutoiminnassa ja markkinoinnissa.