12.5. 2015 Startup

Raisioon avautui Turku Science Park Oy:n johdolla kemian- ja cleantech-alojen yrityspuisto Smart Chemistry Park

Uudenlainen, kemian- ja cleantech-alan pk-yritykset ja korkeakoulumaailman yhdistävä Smart Chemistry Park vihittiin 8.5. käyttöön Raisiossa. Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitsevaan yrityspuistoon on sijoittunut jo kahdeksan alan yritystä, joiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uusi yhteisö Turku Science Park Oy:n johdolla vauhdittaa.

Avajaisissa nauhan leikkasivat Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja, Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Sundman. Lisää avajaiskuvia Turku Science Parkin Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/TurkuSciencePark).

Turku Science Park Oy:ssä ajatus kemianalan yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen yhteistyön tiivistämisestä syntyi vuonna 2013. Tärkeäksi koettiin tuotekehitystoiminnan ja rahoitusmahdollisuuksien vahvistaminen. Ajatus jalostui konkreettiseksi ja toteutuskelpoiseksi malliksi nyttemmin Smart Chemistry Parkin toiminnasta vastaavan kemian tohtori Linda Fröberg-Niemen johdolla.

- Alusta alkaen tavoitteena oli luoda kiertotaloutta tukeva innovaatioalusta, jossa yritykset ja korkeakoulut voivat julkisten rahoittajien tukemana luoda edellytyksiä kemianteollisuuden kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle, Linda Fröberg-Niemi kertoo.

Smart Chemistry Parkin avajaispäivän seminaarissa Raisio Oyj:n tiloissa puheenvuoroista vastasivat emeritusprofessori Bjarne Holmbom, tutkimusjohtaja Leena Hupa, toimitusjohtaja Timo Leppä, ohjelmapäällikkö Jyri Arponen, toimitusjohtaja Sauli Laakso ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Sekä Niemi että Turku Science Park Oy:ssä niin ikään kemia- ja cleantech-alojen erityisasiantuntijana toimiva kemian tohtori Reeta Huhtinen ovat innoissaan työnsä tuloksista.

- Kävimme yritysten ja sidosryhmien kanssa pitkiä keskusteluja. Toiminta kyettiin lopulta käynnistämään lähinnä Sitralta saadun käynnistämisrahan, Raision kaupungin avustuksen ja Turun kaupungin, käytännössä Turku Science Parkin, varaaman työpanoksen turvin, Reeta Huhtinen kertoo.

Yritykset ja korkeakoulut aktiivisesti mukana

Palaset loksahtivat nopeasti kohdilleen ja viime vuodenvaihteessa Crisolteq Oy, Ekolite Oy, Nanol Technologies Oy ja Chementors Oy asettuivat Raisio Oyj:n vajaakäytössä olleen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tiloihin. Smart Chemistry Park -nimen saaneessa tilassa toimivat entuudestaan FP-Pigments Oy, CH-Polymers Oy, Nablabs Oy ja BLN Woods Oy, joten kaikkiaan jo kahdeksan pk-yritystä on sijoittanut toimintojaan uuteen keskittymään.

Kiinnostus Smart Chemistry Parkia kohtaan on ollut suurta.

- Maaliskuun lopulla saimme Tekesiltä myönteisen päätöksen Turun ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Oulun yliopiston yhteiselle SmartResearch-hankkeelle, jossa yliopistojen ja korkeakoulujen osaaminen nivotaan osaksi uutta toimintamallia. Tavoitteenamme on luoda Smart Chemistry Parkista malliesimerkki eri toimijoiden yhteisestä, tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaa palvelevasta innovaatioalustasta, Linda Fröberg-Niemi kuvailee.

Laaja-alaista, eri toimijoita yhdistävää yhteistyötä kuvastaa hyvin myös Smart Chemistry Parkin markkinointi. Turku Science Park Oy:n apuna brändin rakentamisessa ja visuaalisen ilmeen suunnittelussa on ollut ammattikorkeakoulu Novina opiskelijoita lehtori Camilla Ekmanin johdolla. Muun muassa logo on tämän yhteistyön tulosta.