29.1. 2015 Blogi

Vähän sitä sun tätä

Blogin kirjoitusvuoro osui tällä kertaa minulle. Ajatuksenani on kertoa mitä täällä toimistolla päivisin teen – siitä myös tämän jutun otsikko. Päätin nostaa aiheeksi kolme tänä vuonna eniten itseäni työllistävää kokonaisuutta.

INKA eli Innovatiiviset Kaupungit

Turku on Tekesin INKA- eli Innovatiiviset Kaupungit -ohjelman Tulevaisuuden terveys -teeman kumppanikaupunki ja jätimme innovaatioklusterihakemuksen (mikä ihana sana!) viime viikolla. Innovaatioklusterirahoituksella jatketaan INKA-ohjelman myötä valmisteltujen, lähinnä lääke- ja diagnostiikkakehityksen hankkeiden täydentämistä vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi ja mietitään uusia potentiaalisia kehityskohteita.

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Turun bioalan osaamiskeskittymää, osallistua kansallisiin yhteishankkeisiin, lisätä yhteistyötä yli toimialarajojen sekä tietenkin avata uusia väyliä kansainvälisille markkinoille. Kokonaisuutta toteutetaan esim. aktivoimalla osapuolia järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, avustamalla hankevalmistelussa ja toimintasuunnitelmien laatimisessa sekä yritysprojektien käynnistämisessä.

INKA-ohjelmaa on näin toimijana ollut toisinaan vaikea hahmottaa ja konkretisoida, sillä se ei ole aina ollut aivan selvä valtionhallinnollekaan. Mutta kyllä se tästä lähtee, kunhan vauhtiin päästään ja saadaan kuviot kuntoon joka tasolla.

Baltic Flows

Syksyllä syliini tipahti kollegani opintovapaan myötä hieman yllättäen EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan (lisää helppotajuista hankejargonia!) kuuluva BalticFlows. Kyseessä on kolmevuotinen hanke, jossa on mukana Turun lisäksi partnereita Uppsalasta, Hampurista, Riiasta ja Tallinnasta. Kartoitamme kaupunkialueilta Itämereen virtaavien tulva- ja hulevesien laadun ja määrän hallinnan nykytilannetta ja kehitystarpeita. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen strategia, jolla voidaan edistää uusien teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa. Tämän strategian laatiminen kuuluu Joint Action Plan -työpakettiin, josta me Turku Science Parkissa kannamme vastuun. Deadline on maaliskuun lopussa, joten kiirettä pitää tämän kanssa.

Täytyy tunnustaa, ettei hetkeen ole ollut käsissä materiaalia, jossa käsitellään hajakuormitusta, veden valumista estäviä viherkattoja tai vettä läpäiseviä huokoisia katupinnoitteita, mutta biologi sisälläni kyllä ihan tykkää tästä uudesta tehtävästä. Hankkeesta löydät lisätietoa täältä:
http://www.turkusciencepark.com/fi/ohjelmat-ja-hankkeet/hankkeet/

Scand-LAS 2015

Turku Science Park Oy on monessa mukana, myös kesäkuun Scand-LAS 2015 -kokouksen järjestelyissä. Scand-LAS on pohjoismainen koe-eläintieteen yhdistys, jonka konferenssi järjestetään vuorovuosin eri Pohjoismaissa ja Virossa. Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS ry on hoitaa Suomen vuoron ja meidän turkulaisten iloksi saimme kokouksen Turkuun tänä vuonna. Päävastuu tapahtuman järjestelyistä on tietenkin paikallisilla toimijoilla, joten olen iloinen, että voin olla avuksi entiselle pomolleni (se taisi olla joskus 90-luvulla) Ulla-Marjut Jaakkolalle ja tehdä taas yhteistyötä myös Turun yliopiston kongressitoimiston kanssa.

Kokous on Logomossa 9.-12.6. ja odotamme paikalle n. 300 osallistujaa. Teemana on Can we do it better for science and welfare, ja ohjelman ensimmäinen versio on jo nähtävissä tapahtuman nettisivulla (http://www.congress.utu.fi/scandlas2015/index.php). Logomon oivallisiin näyttelytiloihin on oman ständinsa varannut jo 23 ulkomaista yritystä, joten tapahtuman valmistelut ovat erittäin hyvällä mallilla.

Tässä siis kolme pointtia työstäni, vähän niin kuin pääministerin mallia noudattaen. Taidan seuraavan kerran blogissani palata hieman syvemmin tuohon INKAan, mutta ennen sitä täytyy saattaa Baltic Flowsin Joint Action Plan kunnialla maaliin.

Merja Tieaho
Bioaloihin keskittynyt erityisasiantuntija Turku Science Park Oy:ssä