21.1. 2015 Ict

Suomen suurimmat kaupungit avaavat dataa yhteistyössä – myös Turku Science Park mukana

Avoimen datan määrä maailmassa on valtava. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat käynnistäneet hankkeen, jolla avoimen datan hyödyntämistä helpotetaan. Myös Turku Science Park Oy on mukana kesään 2017 jatkuvassa 6Aika-kaupunkistrategian kärkihankkeessa.

Avoimesta datasta kohistaan maailmanlaajuisesti. Avoin data on digitaalista raaka-ainetta, esimerkiksi tilastotietoja, karttoja tai kuvia. Se on myös julkista, maksutonta ja hyödynnettävissä erilaisiin palveluihin ja sovelluksiin. Avointa dataa hyödyntämällä saadaan aikaan uusia innovaatioita, älykkäitä ja arkea helpottavia palveluita sekä uutta liiketoimintaa ja jopa kansainvälisiä vientituotteita.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat lähteneet laajamittaiseen yhteistyöhön avoimen datan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat yhteistyössä tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi sekä luovat toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Näin kaupunkien keräämä data-aines saadaan esimerkiksi yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä muiden sovelluskehittäjien käyttöön. Kärkihanke kuuluu 6Aika-kaupunkistrategiaan, jossa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja.

Myös Turku Science Park Oy on mukana hankkeessa, jossa etsitään tarvelähtöisiä ja ketteriä ratkaisuja, joita kaupunkien omissa organisaatioissa ei välttämättä syntyisi.

- Kuutoskaupunkien tavoitteena on tehdä datan avaamisesta osa kaupunkien normaalia toimintaa, jolloin kaupungit mahdollistavat innovatiivisten palveluiden kehittämisen. On tärkeää, että yritykset kertovat omista datatarpeistaan ja osallistuvat yhteisten rajapintastrategioiden kehittämiseen, sanoo Turku Science Park Oy:n kasvu- ja kehittämispalveluista vastaava johtaja Marko Puhtila.

Avoimuutta noudattaen kaupungit jakavat hankkeen tulokset ja edistävät siten uusien ideoiden hyödyntämistä myös muissa kunnissa

- Kaupungit satsaavat tähän merkittävästi, ja myös me Turku Science Parkissa odotamme innolla kesään 2017 jatkuvaa yhteistyötä sekä sen tuloksena syntyvää uutta liiketoimintaa, toteaa avoimen datan hankkeen kehittäjäyhteistyöstä vastaava Kalle Luhtinen.

Mikä on 6Aika?

• 6Aika-kaupunkistrategiassa Suomen suurimmat kaupungit pyrkivät yhteisvoimin kohti avoimia ja älykkäitä palveluja. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
• Strategiassa on kolme painopistettä: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus. Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihanke toteuttaa avoimen datan painopistettä.
• Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihanke on käynnissä 1.7.2014-30.6.2017.
• Kärkihankkeen päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki ja osatoteuttajina Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto/Lounaispaikka, Turku Science Park Oy ja Oulun kaupunki. Hankkeen koordinaatiosta vastaa Tredea Oy.
• Kärkihankkeen kokonaisbudjetti on 8,1 miljoonaa euroa ja se toteutetaan kuutoskaupunkien, Euroopan aluekehitysrahaston ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella.