12.12. 2014 Blogi

Turku Science Park goes Space!

"Avaruusteknologialle asetetaan korkeita luotettavuus- ja laatuvaatimuksia. Siksi toisaalta satelliittien teknologia on myös varsin perinteistä: komponenteilla ja ratkaisuilla on oltava käyttöhistoriaa, jotta niiden toimintaan avaruudessa voidaan luottaa", kirjoittaa avaruusteknologiahankkeisiin perehtynyt asiantuntijamme Timo Huttunen.

Pitäisikö ottaa sateenvarjo tänään töihin mukaan? Navigaattori varmaan ohjaa asiakkaan luokse nopeasti? Arkipäiväisiä kysymyksiä, joihin avaruusteknologialla on jo totuttu saamaan vastaus viipymättä ja paikasta riippumatta. Mitä muita kysymyksiä tai ongelmia niillä voisi ratkaista, sitä on pohdittu Turku Science Parkissa jo yli kymmenen vuotta.

Olen mukana Euroopan avaruusjärjestön toiminnassa, jossa löydetään uusia tapoja käyttää ja kaupallistaa niitä teknologioita, joita alun perin on suunniteltu vastaamaan avaruuden ankariin olosuhteisiin ja mielikuvituksellisiin haasteisiin. ESAn teknologiansiirto-ohjelma (http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/TTP2) onkin löytänyt sovelluskohteita mitä hullunkurisimmilta aloilta: sipsipakkauslaitteista, kinkun leikkaamisesta, auton turvatyynyistä jne.

Avaruuslaitteiden käyttöympäristö ja toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksellisia. Laitteiston tulisi olla kevyt ja sen tulisi toimia mahdollisimman vähällä energiankulutuksella. Lisäksi sen pitää kestää laukaisun aikaista tärinää, iskuja sekä nopeaa ilmanpaineen alenemista. Avaruudessa laitteet kohtaavat laajoja lämpötila-alueita, lämpötilasyklejä ja säteilyä. Kuten Rosetta-luotaimen komeettalaskeutumisesta saattoi oivaltaa, täytyy laitteiden ja ohjelmistojen pystyä toimimaan itsenäisesti, tulkita saamaansa informaatiota ilman ihmisen ohjausta ja pystyä toipumaan vaikeistakin virhetilanteista. Luonnollisesti myös ihmisen terveyden ylläpitämiseksi avaruudessa joudutaan jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja.

Tästä johtuen avaruusteknologialle asetetaan korkeita luotettavuus- ja laatuvaatimuksia. Siksi toisaalta satelliittien teknologia on myös varsin perinteistä: komponenteilla ja ratkaisuilla on oltava käyttöhistoriaa, jotta niiden toimintaan avaruudessa voidaan luottaa.

Vastaavia luotettavuusvaatimuksia löytyy mm. lentokone-, kaivos- tai meriteollisuudesta. Sovelluksia voi löytyä mm. elektroniikkajärjestelmiin ja -komponentteihin, aurinko- ja polttokennoihin, rakenteisiin ja materiaaleihin sekä tietojenkäsittely- ja tietojensiirtojärjestelmiin. Turku Science Park Oy kannustaakin alan toimijoita Suomessa keksimään uusia ja villejä sovelluskohteita ”ESA Down to Earth Idea Challenge” -kilpailun (http://www.turkusciencepark.com/down-earth-competition/) kautta.

Avaruusteknologian arkipäivän sovellukset lisääntyvät tulevaisuudessa. Erityisesti henkilökohtaiseen paikannukseen liittyvien markkinoiden uskotaan edelleen kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Satelliiteista saatavan tiedon antaminen avoimeen käyttöön kenen tahansa hyödynnettäväksi voi avata kokonaan uusia markkinoita. Tässäkin tuntuu vain mielikuvitus olevan rajana, tekniikan kehittyessä nykyistä tahtia.

Mielikuvituksen ruokkimiseksi Turku Science Park Oy järjestää tammikuussa yhdessä Euroopan Avaruusjärjestön ja SAP:n kanssa viikonlopun mittaisen ”appathonin”, sovelluskehityskilpailun (http://www.app-camp.eu/finland). Siinä osallistujat saavat SAP:n tehokkaat järjestelmät ja ESA:n kaukokartoitussatelliittien tiedot käyttöönsä ja keksivät näitä hyväksi käyttäen uusia tapoja pyörittää yhteiskuntaa entistä energiatehokkaammin, ympäristöystävällisemmin ja turvallisemmin.

Timo Huttunen
Turku Science Park Oy:n avaruusteknologiahankkeiden erityisasiantuntija