26.2. 2014 Ict

Monitori peilannut Turun seudun terveysteknologian laaja-alaista osaamista 10 vuotta

Terveysteknologiasta on kasvanut maailmalla yhä merkittävämpi osaamisalue. Turun seudulla ei ole jääty sivustakatsojaksi, vaan työtä teknologian hyödyntämiseksi terveys- ja hyvinvointisektorilla on tehty laaja-alaisesti ja pitkään. Yksi yhteistyön foorumi on vuosittainen Monitori-seminaari, joka kokoontuu nyt jo kymmenennen kerran.

Monitori 2011 -yleisöä ICT-talossa.

Terveys- ja hyvinvointisektorin teknologiaratkaisuilla on laaja asiakaskunta. Ratkaisujen avulla pyritään tukemaan yhtä lailla kansalaisia arjessaan kuin ammattilaisia hoitotyössään. 2000-luvun alussa turkulaiset korkeakoulut käynnistivät Heräämö-nimellä tunnetun seminaarisarjan. Sen pohjalta muotoutui lopulta oma, vuosittaiseksi kokoontumiseksi muodostunut Monitori-seminaari, joka tänä vuonna viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Järjestelyissä yhteistyötä ovat viime vuosina tehneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun Liiketalous, ICT ja Bioalat sekä Turku Science Park Oy.

Monitori kerää vuosittain keskimäärin sata osallistujaa, parhaimpina vuosina osallistujamäärä on lähestynyt 150 henkeä. Vuosikymmenessä Monitori-seminaarit ovat keränneet jo noin tuhat osallistujaa. Tilaisuuksista on muodostunut paikka keskusteluille, joissa ajatuksiaan tuovat esiin niin akateemiset yhteisöt, palvelujen tuottajat ja ostajat, teknologiayritykset kuin alan yhdistykset. Tärkeää on ollut tarkastella aihepiiriä laajasti myös potilaiden ja hoitohenkilöstön näkökulmat huomioiden.

Monitorin järjestelyihin alusta asti osallistunut Janne Lahtiranta sanoo, että Monitori on peilannut alan kehitystä ja nostanut esiin Turun seudun osaamista. Yksi pysyvä teema tilaisuuksissa on aina ollut kansalainen.

- Turun yliopiston emeritusprofessori Markku I. Nurminen on yksi terveysteknologian turkulaisista pioneereista. Hänen työnsä tulokset näkyvät myös Taltioni-terveystilissä, jossa kansalainen ja hänen terveystietonsa ovat kaiken keskiössä, muistuttaa Lahtiranta.

Turussa terveysteknologian osaamisen ympärille on rakentunut vahva ja toimiva yhteistyöverkosto. Lahtiranta arvioi sen auttavan Turun seutua niukentuvien resurssien paineessa.

- Talouden murros ja korkean teknologian toimialan muutokset ohjaavat kohti uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Samaan aikaan kilpailu tutkimus- ja kehittämistyöhön käytettävistä rahoista kiristyy. Se korostaa terveysteknologian paikallisen osaamisen ja yhteistyöverkostojen merkitystä entisestään.

Tänä keväänä Monitori järjestetään jo 10. kerran. Viime vuonna se ajoitettiin ensimmäisen kerran osaksi Turku ICT Week -tapahtumaviikkoa. Juhlavuoden puheenvuorot tarjoavat jälleen alan ammattilaisille mutta myös median edustajille puheenvuoroja hyvinvointipeleistä kotihoidon tulevaisuuteen ja SOTE-uudistuksesta nivelterveyteen – kaikki teknologian näkökulmasta tarkasteltuna.

Tervetuloa ICT-taloon (Joukahaisenkatu 3-5, Turku) Monitori 2014 -seminaariin keskiviikkona 5.3.2014 klo 12.00–16.00.

www.turkusciencepark.com/monitori