15.1. 2014 Ict

Turun AMK ja Turun yliopisto vauhdittavat pelien hyötykäyttöä

Gamified Solutions in Healthcare -hankkeessa jatketaan Turun AMK:n ja Turun yliopiston yhteistyötä pelialalla ja pelien kehityksessä. Tavoitteena on saada ikääntyvät ja ikääntyneet pysymään virkeinä ja kotona mahdollisimman pitkään ja myöhentää laitoshoidon tarvetta. Keskeisenä tutkimuskohteena on pelillistäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Niille on paljon kysyntää, mutta vähän toimijoita ja ratkaisuja.

– Nyt rahoitusta saaneessa yhteishankkeessamme päätavoitteena on tutkia ja kehittää sellaisia pelillistettyjä ratkaisuja, joiden avulla ikääntyvän väestön aktiivisuutta ja hyvinvointia voidaan tukea, kertoo yliopettaja Mika Luimula Turun AMK:sta.

Kansainväliset kumppanit

Pelillistämistä hyvinvointialan tarpeisiin tutkitaan Aasiaan painottuvan kansainvälisen yhteistyön ja kolmen osaprojektin kautta. Tutkimuksessa ovat mukana Serious Games Finlandin Virtuaalinen Palvelutalo -konsepti sekä Puuha Groupin sisä- ja ulkotiloihin sijoitetut pelilliset liikuntaelementit.

Virtuaalinen Palvelutalo -konsepti on Serious Games Finland Oy:n suunnittelema kokonaisuus, joka helpottaa ikääntyvien kommunikaatiota ja etähoidon toteutusta. Konseptia on hankkeessa suunnittelemassa lisäksi Attendo ja Turun kaupunki.

Hankkeessa toteutetaan merkittävää tutkijavaihtoa Singaporen ja Japanin pelialan asiantuntijoiden kanssa.

– Hankkeessa hyödynnetään peliteknologisia elementtejä, esimerkiksi liikkeentunnistusta, jonka avulla kuntoutusliikkeet pystytään suorittamaan oikeaoppisesti, jatkaa Luimula.

– Lisäksi pelilliset liikuntaelementit suunnitellaan kohderyhmille optimoiden, ja niistä voidaan seurata käyttäjien suoriutumista. Hankkeen pelillistettyjä palvelukonsepteja tullaan testaamaan laajasti ja käyttäjäkeskeisesti, kertoo Luimula.

Pelillistäminen kokoaa yhteen monien alojen asiantuntijat

Ennen kuin hyötypeli on kokonaisuudessaan valmis, sen kehittämiseen, käyttäjätutkimukseen ja liiketoimintamallinnukseen vaaditaan useiden eri alojen ammattilaisten työpanosta. Gamified Solutions in Healthcare -hanke tehdään yhteistyössä Turun yliopiston Technology Research Centerin kanssa.

– Yliopisto tutkii liiketoimintamalleja, käytettävyyttä ja pelillistämistä etenkin vanhusten näkökulmasta, kertoo erikoistutkija Tuomas Mäkilä.

– Tutkimushanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa, joissa on jo aloitettu hyötypeliratkaisujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan käyttöön. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja järjestöjen kanssa, toteaa hankesuunnittelija Paula Pitkäkangas Turun AMK:sta.

– Kansainväliset käyttäjäkokemukset ja kansainvälisten tutkijoiden asiantuntemus hyötypelialalta ovat tärkeä osa tavoitteiden saavuttamisessa. Aasiassa hyötypelejä on laadittu ja testattu paljon ja niiden tulosten hyödyntämiseen meillä on mahdollisuus, kertoo Pitkäkangas.

Gamified Solutions in Healthcare -hanke alkaa tammikuussa 2014 ja on kestoltaan kaksivuotinen. Yhteistyökumppeneina ovat Turun kaupunki, Attendo Finland, Serious Games Finland ja Puuha Group. Kansainväliset kumppanit ovat Singapore Polytechnic, Sendai National College of Technology ja Tohoku University.