Aloittavan yrityksen palvelut:

SparkUp

Uudenlainen yrityskehitysympäristö SparkUp vauhdittaa Turun ja Turku Science Parkin alueen startup-toimintaa ja edistää alueella syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. Se keskittyy uusien liikeideoiden ja startup-yritysten synnyttämiseen ja niiden toimintaedellytysten, kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Turku Science Park Oy:n aloittavan yrityksen palvelut muodostavat osan uuden yhteisön tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Monipuolinen palvelukokonaisuus auttaa tuotekehitykseen, strategiaan, markkinoinnin ja myynnin käynnistämiseen, rahoitukseen ja henkilöresurssien vahvistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Turku Science Park Oy:n verkostot avautuvat nyt myös SparkUp-toiminnan kautta!

Päätös SparkUp-toiminnan käynnistämisestä syntyi, kun Turun kaupunki, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Seudun Kehittämiskeskus, yrityspalvelupiste Potkuri ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy sopivat aivan uudenlaisen, innovatiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja tekemisen riemuun perustuvan liiketoiminnan kehittämistoiminnan sijoittamisesta tiiviiksi startup-yhteisöksi Turku Science Parkin alueelle. Yhteistyössä ovat mukana myös opiskelijavetoinen startup-yhteisö BoostTurku ry sekä Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin luovien alojen yrityshautomo Creve.

Lisätietoja:

Johtaja Erik Lehtonen
Aloittavan yrityksen palvelut
puh. 040 546 0563
etunimi.sukunimi(at)turkusciencepark.com